Господин Экзамен

Другие калькуляторы

Общий знаменатель ((m+7)/m-(n+7)/n)*m*n/(m^2-n^2)

Выражение, которое надо упростить:

Решение

Вы ввели [src]
/m + 7  n + 7\  
|----- - -----|*m*n
\ m    n /  
-------------------
    2  2   
   m - n    
$$\frac{m n \left(- \frac{n + 7}{n} + \frac{m + 7}{m}\right)}{m^{2} - n^{2}}$$
((m + 7)/m - (n + 7)/n)*m*n/(m^2 - n^2)
Общее упрощение [src]
 -7 
-----
m + n
$$- \frac{7}{m + n}$$
-7/(m + n)
Численный ответ [src]
m*n*((7.0 + m)/m - (7.0 + n)/n)/(m^2 - n^2)
m*n*((7.0 + m)/m - (7.0 + n)/n)/(m^2 - n^2)
Объединение рациональных выражений [src]
n*(7 + m) - m*(7 + n)
---------------------
    2  2    
    m - n    
$$\frac{- m \left(n + 7\right) + n \left(m + 7\right)}{m^{2} - n^{2}}$$
(n*(7 + m) - m*(7 + n))/(m^2 - n^2)
Комбинаторика [src]
 -7 
-----
m + n
$$- \frac{7}{m + n}$$
-7/(m + n)
Собрать выражение [src]
  /7 + m  -7 - n\
m*n*|----- + ------|
  \ m    n  /
--------------------
    2  2    
   m - n    
$$\frac{m n \left(\frac{- n - 7}{n} + \frac{m + 7}{m}\right)}{m^{2} - n^{2}}$$
m*n*((7 + m)/m + (-7 - n)/n)/(m^2 - n^2)
Рациональный знаменатель [src]
  7*m    7*n 
- ------- + -------
  2  2  2  2
 m - n  m - n 
$$- \frac{7 m}{m^{2} - n^{2}} + \frac{7 n}{m^{2} - n^{2}}$$
m*(-7 - n) + n*(7 + m)
----------------------
    2  2    
    m - n     
$$\frac{m \left(- n - 7\right) + n \left(m + 7\right)}{m^{2} - n^{2}}$$
(m*(-7 - n) + n*(7 + m))/(m^2 - n^2)
Общий знаменатель [src]
 -7 
-----
m + n
$$- \frac{7}{m + n}$$
-7/(m + n)
Степени [src]
  /7 + m  -7 - n\
m*n*|----- + ------|
  \ m    n  /
--------------------
    2  2    
   m - n    
$$\frac{m n \left(\frac{- n - 7}{n} + \frac{m + 7}{m}\right)}{m^{2} - n^{2}}$$
m*n*((7 + m)/m + (-7 - n)/n)/(m^2 - n^2)